מערכי עבודה

  מערכי עבודה
     -
הקדמה
     -
הפגישה
     -
תרומת המודיעין להתמודדות במכרז

  אפיזודות מקצועיות
      -
דע מאין באת ולאן אתה הולך
      -
אזניים לכותל

  ניתוחי אירוע
      -
לדעת זה לא הכל


  מילון מונחים

      - התהליך המודיעיני - הגרסה המודרנית
      -
אתיקה ומודיעין בחברות עסקיות

פרטים ליצירת קשר

  טל: 7420052 - 09

  פקס: 7463520 - 09

  נייד: 4742741 - 054

  דוא"ל: shigma@netvision.net.il
 

 

 


הקוד האתי

זירת העסקים מאופיינת בימינו, בדרך כלל, בכללי משחק אגרסיביים ופרועים ואלה מובילים
    לגילויים של חריגות מעקרונות החוק והאתיקה. תחום המודיעין בעצם הגדרתו מייצג רגישות
    מיוחדת המחייבת יחסים של אמון ושקיפות בין הספק ללקוח שלו.

אנו אימצנו כללים וקודים מחמירים עליהם אנו מקפידים בכל שנות פעילותנו.

להלן סעיפי הקוד האתי עליו אנחנו מתחייבים:
     - אנחנו מטיפים ופועלים על פי חוקי המדינה בה מתקיימת הפעילות.
     - מתחייבים להימנע מניגודי עניינים ולא נעבוד עם מתחרה של לקוח שלנו.
     - מתחייבים לכבד את המדיניות, היעדים והקווים המנחים את החברה בה אנחנו עובדים.
     - מתחייבים לשמור על דיסקרטיות כלפי צד שלישי ולא לחשוף הפעילות שאנו מבצעים עם
       ועבור לקוח שלנו.
     - אנחנו מוכנים לחתום על NDA או על מסמכים הקשורים לשמירת סודיות.
     - מתחייבים לראות בטובת הלקוח ערך עליון ולפעול למען הפקת ערכים מוספים עבורו.
     - מתחייבים לעבוד בשקיפות בכל שלבי העבודה – הגשת תוכניות עבודה, דוחות ביצוע.
       ומעקב, תמחור, תשלום ועוד – וזאת כחלק ממאמץ המיועד ליצור מערכת יחסי אמון,
       הבנה ושיתוף פעולה לטובת הפעילות המשותפת.

סדרים נוספים הקשורים לאבטחת מידע, מידור ויחסי ספק לקוח יקבעו בכל מקרה לגופו,
    בהידברות משותפת ובהסכמה.